Wat met windturbines in Zuid-Limburg?

 

Ik stelde zopas de volgende vraag aan het Limburgse provinciebestuur.

Geachte

In Het Belang van Limburg las ik enkele dagen geleden dat er door de provinciale overheid besprekingen hebben plaatsgevonden met bevoegde instanties in verband met de problematiek van het plaatsen van windturbines binnen een afstand van 15 km van bepaalde militaire installaties en vliegvelden.

Wat een aantal gemeenten in het zuiden van Limburg betreft, gaat dit dan in concreto om de NATO-radar te Glons en de luchthaven te Bierset.

Ik juich dit initiatief van de provinciale overheid ten zeerste toe.

Graag vernam ik echter de huidige stand van zaken in deze aangelegenheid.

Met oprechte groeten
Hugo Biets, provincieraadslid