Brief aan de ministers van financien en begroting

Hoe kunnen gemeenten in de huidige omstandigheden een ernstige gemeentebegroting voor 2012 opmaken? Ik vroeg vandaag uitleg aan federaal minister van financin Reynders, aan federaal minister van begroting Vanhengel, aan federaal staatssecreatis voor begroting Wathelet en aan Vlaams minister van financin en begroting Muyters.

———————————————————

Mijnheer de minister

Vele gemeenten zijn begonnen met de opmaak van de gemeentebegroting 2012 of althans met de voorbereiding daarvan.

Dit gebeurt ditmaal echter in grote onduidelijkheid. Iedere dag horen of lezen we immers dat ook België niet kan en niet zal ontsnappen aan een ingrijpende sanering van de publieke financin. Als gevolg van de nog altijd niet opgeloste politieke crisis is het ons echter nog volkomen onduidelijk welke gevolgen zulke sanering zal hebben voor de gemeentefinancien. In deze omstandigheden lijkt een ernstige opmaak van een waarheidsgetrouwe begroting 2012 in feite niet mogelijk.

Precies op een ogenblik dat we ernstig gevaar lopen meegesleept te worden in een steeds harder om zich heen slaande internationale financiele crisis, worden de gemeenten – als gevolg van het uitblijven van een saneringsbeleid van een federale regering – in grote budgettaire onzekerheid geduwd.

Om die reden vernam ik graag spoedig welke richtlijnen of aanbevelingen u ons, vanuit uw ambt, kunt meegeven in verband met de gemeentelijke begrotingsopmaak 2012. Waarvoor mijn bijzondere dank bij voorbaat.

Met oprechte achting
Hugo Biets
schepen van Financien en Milieu