Openingsuren bibliotheek worden uitgebreid

Burgemeester Patrick  Dewael: Bibliotheekbezoekers kunnen vanaf september vaker in de  bibliotheek terecht. Om de werking van de bibliotheek verder te  professionaliseren komt er op korte termijn bovendien een nieuw systeem van  automatisering. Dit systeem biedt de mogelijkheid om uitleenprocedures beter  op te volgen en sneller te inventariseren. Er komt een extra medewerker die  zal instaan voor projectwerking. Zo komen er bijvoorbeeld extra en nieuwe  initiatieven inzake jeugdwerking en themagerichte activiteiten.

 

Onlangs besliste het schepencollege om te starten met de aanwervingsprocedure  van een nieuwe bibliothecaris. De functie wordt nu ingeschreven in het  personeelsbehoefteplan.

 

  Nieuwe openingsuren vanaf maandag 5 september:

  Maandag: 10.00-12.00u en 13.00-18.00u
  Dinsdag: 10.00-12.00u en 13.00-18.00u
  Woensdag: 13.00-18.00u
  Donderdag: 10.00-12.00u en 13.00-18.00u
  Vrijdag: 13.00-18.00u
  Zaterdag: 10.00-14.00u