Stad neemt parochiezaal Sluizen over

Het schepencollege heeft eerder deze maand beslist om de procedure op te starten voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor het parochiaal centrum van Sluizen. Dat gebeurt op vraag van het parochiaal centrum.

 

Schepen Hugo Biets: Via een erfpachtovereenkomst, die doorgaans wordt afgesloten voor een 30-tal jaar, komt de stad in de wettelijke mogelijkheid om te investeren in de zaal. Eerder werden door het schepencollege ook al dergelijke erfpachtovereenkomsten afgesloten voor de parochiezalen van o.m. Rutten (Evermarus), Riksingen, Neerrepen, Widooie en Lauw. Dat kadert in de politieke beslissing uit 1995 van de Tongerse bestuursmeerderheid (Open Vld en SP.A) om in ieder dorp te streven naar de realisatie of het behoud van een plaatselijk buurthuis.