Schilderwerken in gemeenteschool Nerem

Het college van burgemeester en schepenen keurde eerder deze maand de voorwaarden van bestek, alsook de lijst van de aan te schrijven ondernemingen, goed voor het verven van de ramen en deuren van de gemeentelijke basisschool te Nerem. Het gaat om 41 vensters en vijf deuren. In totaal zijn voor deze werken veertien ondernemers (allemaal uit Tongeren) aangeschreven.