Jaarrekening 2010 van de stad Tongeren toont overschot van 16.457.980 euro

Wij hadden bij de opmaak van de begroting voor 2011 rekening gehouden met een overschot van het jaar 2010 van 14.240.744 euro. In werkelijkheid, nu alle cijfers met betrekking tot vorig jaar definitief gekend zijn, is het overschot nog 2,2 miljoen groter. Daarnaast zit er dan ook nog een bedrag van ongeveer 2,6 miljoen euro in het reservefonds van de stad. Dat zegt burgemeester Patrick Dewael . De financiële toestand van de stad is dus goed. En dat overigens zonder enige verhoging van de gemeentelijke personenbelasting sinds 1995 en zelfs sindsdien met een beperkte verlaging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Maar toch geen verdere conclusies hieruit trekken, waarschuwt schepen van financiën Hugo Biets. De overschotten en reserves, die we in de voorbije jaren hebben opgebouwd, hebben we echt nodig om ook de komende jaren zonder verhoging van de gemeentelijke belastingen uit de rode cijfers te kunnen blijven. Vele uitgaven blijven immers stijgen. Zo dienen we bijvoorbeeld rekening te houden met aanzienlijke verhogingen van de pensioenbijdragen: alleen al voor het politiepersoneel in onze politiezone Tongeren-Herstappe zal het, wellicht al vanaf volgend jaar, gaan om een extra-uitgave voor de stad van meerdere honderdduizenden euro’s per jaar. Voorzichtigheid in het financieel beheer van de stad blijft daarom verder de boodschap.