MILIEU: Vloeistofdichte betonvloer in containerpark

Hugo Biets, schepen van milieu: Het gedeelte van het containerpark waar het KGA (Klein Giftig Afval) wordt opgeslagen, tot de afvoering daarvan naar een gespecialiseerd centrum, krijgt een vloeistofdichte vloer en een overkapping. Dit om eventuele insijpeling in de bodem te voorkomen. Het schepencollege heeft zopas de werken aan de vloer toegewezen aan de Limburgse firma Limasco uit Zolder voor een bedrag van 19.076 euro.

MILIEU: Duurzame materialen voor alle Tongerse scholen

 

 

Schepen van milieu Hugo Biets: Alle leerlingen van het eerste leerjaar van alle Tongerse scholen kregen zopas een duurzame ecologische turnzak, vervaardigd uit bio-katoen. Hiermee wil het stadsbestuur leerlingen aanzetten een turnzak te gebruiken en geen plastieken zakjes die men nadien weer wegwerpt. Het is dus de bedoeling dat de leerlingen deze turnzak ook de volgende schooljaren blijven gebruiken. De eerstejaars ontvingen ook nog een herbruikbare drinkbus en en herbruikbare brooddoos. Anderzijds ontvingen alle leerlingen van de derde kleuterklassen kleurpotloden vervaardigd uit fsc-hout. aangeboden. Deze zijn afkomstig uit verantwoord bosbeheer.

MILIEU: Vloerisolatie in de gemeentescholen

 

Het schepencollege keurde vrijdag het dossier goed voor vloerisolatie in de gemeentescholen. Dit moet het energieverbruik verminderen. Hiervoor wordt een subsidie aangevraagd bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion). De kosten voor de stad worden geraamd op 15.165 euro.

Landbouwers gaan holle wegen onderhouden te Vreren en Nerem

 

Het Tongerse stadsbestuur gaat enkele holle wegen in de deelgemeenten Vreren en Nerem laten onderhouden door landbouwers.

Schepen van milieu en landbouw Hugo Biets: “De stad wil landbouwers helpen door hen in de mogelijkheid te stellen om een individuele beheersovereenkomst af te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor het onderhoud van holle wegen. In het verleden gebeurde dat al voor een aantal holle wegen in de deelgemeente Berg. Nu komen Vreren en Nerem aan de beurt. Voor iedere holle weg zal een beheerplan worden opgesteld dat afgestemd zal worden met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, het Agentschap Natuur en Bos en eventueel andere bevoegde instanties. Uiteraard ontvangen de landbouwers een financiële vergoeding.”