FINANCIEN: Ontwerpbegroting 2012 is klaar

 

De ontwerpbegroting 2012 is vorige vrijdag goedgekeurd door het schepencollege. Zij wordt nu gedetailleerd uitgewerkt. Zij komt in oktober op de gemeenteraad.