4.472.354 euro voor werken in deelgemeente Lauw

 

De herinrichting en riolering in de Bosstraat, Kraaibroek, Kapiteinstraat en Lauwerlinde in de deelgemeente Lauw kosten 4.472.354,22 euro. Onze intercommunale betaalt daarvan 3.055.348,84 euro, de stad zelf betaalt 1.417.005,38 euro. Het schepencollege heeft dit budgetoverzicht vorige week aldus goedgkeurd.

-Deze werken vormen lot 2 van de infrastructuurwerken te Lauw.
-Lot 1 (verbetering en riolering in de Schutterijstraat + bouw van een pompstation + vernieuwen van twee bruggen over de Jeker) is reeds enkele jaren geleden uitgevoerd.
-Lot 3 (verbetering en riolering in de Herstappestraat + aanleg van een wachtbekken) werd ook reeds (in 2010) uitgevoerd.

Dat deed en doet ons stadsbestuur voor onze gemeentescholen!

In de periode 2000-2011 gaf het stadsbestuur 10.043.189,46 euro uit voor de gemeentescholen.

In dat bedrag zijn bovendien NIET inbegrepen:
a) de wedden van het gesubsidieerd personeel van de scholen
b) de intresten op de leningen die voor de gemeentescholen werden afgesloten.

Toelichting:

1) Uitgaven van de stad in gewone dienst (werkingskosten scholen, niet-gesubsidieerd personeel, enz.) : 6.445.703,60 euro
2) Uitgaven van de stad in gewone dienst voor aankoop van extra-lestijden (“Tivoli-uren” voor verbetering van de pedagogische kwaliteit): 1.034.601,82 euro
3) Uitgaven van de stad in buitengewone dienst (investeringen): 2.562.884,04 euro.

* Totaal: 10.043.189,46 euro

 

Enkele cijfers:

Jaar 2000:
4.585.300 BEF voor aankoop voertuigen
242.000 BEF voor fietsenstalling te Mal

2001:
28.901.748 BEF voor verbouwingswerken te Vreren

2002:
243.778,11 euro Vreren
90.093,07 euro aankoop klaspaviljoenen

2003:
14.777,31 euro ereloon Vreren
23.810,14 euro veiligheids- en onderhoudswerken

2004:
117.089,25 euro aankoop klaspaviljoenen
28.980,22 euro veiligheids- en onderhoudswerken

2005: .
18.798,25 euro veiligheids- en onderhoudswerken

2007:
29.614,75 euro werken Mal

2008:
31.525,45 euro aankoop klaspaviljoenen
21.556,63 renovatie sanitair Vreren

2009:
11.547,95 euro aankoop grond voor uitbreiding school Mal
64.684,82 euro onderhoudswerken
50.067,68 euro aankoop klaspaviljoenen

2010:
78.824,31 euro onderhoudswerken
438.010,32 euro aankoop schoolbussen
79.086,42 euro onderhoudswerken
51.515,79 euro aankoop klaspaviljoen Koninksem

2011 (begroting):
500.000 euro voor aankoop woning + klaspaviljoenen Henis.

 

Hugo Biets
schepen van onderwijs van augustus 1999 tot en met december 2009
schepen van financiën vanaf januari 2007

Nieuwe vergunning voor Sportoase afgeleverd

De Stad Tongeren heeft kennis genomen van de nieuwe vergunning die de Vlaamse Overheid gisteren heeft afgeleverd voor Sportoase Eburons Dome.  De overdekte zittribune, de voetbalvelden en het sportcomplex kunnen hierdoor opnieuw optimaal gebruikt worden.

 

De nieuwe vergunning werd door de Vlaamse Overheid verleend nadat de vorige vergunning – na een klacht van een buurtbewoner – werd geschorst door de Raad van State. De nieuwe vergunning treedt vanaf nu in werking. Dit betekent dat ook de milieuvergunning opnieuw geldt.  En dat is goed nieuws voor de vele bezoekers en de uitbater van het sportcomplex. De uitbating kan nu probleemloos verdergezet worden en de rechtsonzekerheid vervalt.