PROVINCIE: Samenwerking Limburg / Luik

Ik diende vandaag volgende officiele vraag in bij de provincie Limburg.

 

In 2017 vindt de internationale tentoonstelling LIEGE EXPO 2017 plaats. Men verwacht  8 miljoen bezoekers. De komst van zoveel bezoekers in een stad, gelegen op amper 14 km van Limburg, biedt ongetwijfeld belangrijke, deels wellicht zelfs unieke mogelijkheden om Limburg internationaal steeds beter in de kijker te plaatsen. Bovendien zal een evenement van dergelijke grootschalige omvang,  onmiskenbaar ook een bijzonder grote impact hebben op heel de (Eu-)regionale economie.

 

Graag vernam ik dan ook of er door de bestendige deputatie van de provincie Limburg reeds contacten zijn gelegd of worden overwogen (en – zo ja – welke) met de stad Luik en/of met de provincie Luik teneinde concrete vormen van samenwerking af te toetsen en af te spreken. Graag vernam ik ook of het bestuur van de Euregio Maas-Rijn, voor zover u bekend, initiatieven in dit verband nam.

 

Hugo Biets, provincieraadslid

Advertisements