MILIEU: Tongeren maakt bosbeheerplan op

Schepen van Milieu Hugo Biets: "Volgens de meest recente gegevens telt Tongeren 802 hectaren bos. Daarom wil de stad Tongeren een uitgebreid bosbeheerplan opmaken. Dit plan geeft aan waar een eigenaar met het beheer van zijn bos heen wil. Een dergelijk beheerplan moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, het moet een aantal stappen doorlopen, zoals metingen van bosbouw en vegetatie en het moet minstens 5 ha beslaan. Dit mogen echter zowel percelen van openbare als van privé-boseigenaars zijn. Voor een privé-boseigenaar zijn aan de deelname geen kosten verbonden. De stad Tongeren zorgt voor de prefinanciering. Bovendien heeft d eeigenaar dan, wanneer er bomen gekapt worden, geen kapmachtigingen meer nodig en geldt er een vrijstelling van successierechten. Wie geïnteresseerd is om hieraan mee te doen, kan zich melden bij de milieudienst, op het nummer 012/80 01 51."

Meer info op de website van het Agentschap Natuur en Bos : http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Bosbeheerplanning.aspx

Advertisements