FINANCIEN: Faling van Gemeentelijke Holding kost stad Tongeren slechts 1,4 euro per inwoner

Indien de Gemeentelijke Holding in faling zou gaan, dan verliest de stad Tongeren hierdoor 43.516 euro. Dat stemt overeen met 1,4 euro per inwoner.

Dat zegt schepen van financiën Hugo Biets.

“Bij de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding in 2009 als gevolg van de bankencrisis, kocht de stad Tongeren slechts 1.221 aandelen. We zijn toen, in tegenstelling met vele andere steden en gemeenten, bijzonder voorzichtig geweest. Van alle Vlaamse steden en gemeenten die toen aandelen van de Gemeentelijke Holding kochten, kocht de stad Tongeren – met uitzondering van de gemeente
Baarle- Hertog (909 aandelen) – het kleinste aantal.”

“Die 1.221 aandelen kostten ons toen in totaal 50.012 euro. Zij brachten ons sindsdien 6.496 euro op als dividend. In geval van een faling van de Gemeentelijke Holding verliezen we dus 50.012 – 6.496 = 43.516 euro. Dat stemt overeen met een verlies voor de stad van 1,4 euro per inwoner. Omdat we toch al enkele jaren op geen enkele opbrengst uit die aandelen rekenen en dan ook hiervoor geen enkele euro als ontvangst in onze begroting voorzagen, stelt er zich voor de stad Tongeren in geval van faling van de Gemeentelijke Holding dan ook geen enkel financieel probleem.”

Advertisements