Vacante betrekkingen bij de stad Tongeren

Volgende betrekkingen zijn onlangs door het schepencollege vacant verklaard: 1 jurist burgerzaken, 1 jurist secretariaat/overheidsopdrachten, 1 bibliothecaris, 1 deskundige boekhouding, 1 deskundige toerisme, 1 deskundige archief, 1 deskundige GIS-coördinator.

 

Informatie: personeelsdienst@stadtongeren.be, http://www.tongeren.be (vacatures), tel. 012800163.