MILIEU: Tongeren haalt onderscheiding voor duurzaamheid

Schepen van milieu Hugo Biets: Tongeren zet in op duurzaamheid. Daarom werd een overeenkomst getekend met de Vlaamse Overheid samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Deze overeenkomst houdt in dat we verschillende acties ondernemen op het vlak van milieu en duurzaamheid.

 

Binnen deze overeenkomst bestaat een basisniveau en een onderscheidingsniveau. In 2008 tekenden we in voor het onderscheidingsniveau en hebben dit ook telkens behaald. Verscheidene acties worden jaarlijks ondernomen binnen verschillende thema’s: zo hebben we bijvoorbeeld onze actie juni compostmaand binnen het thema afval, het gebruiken van compost met Vlaco-label binnen het thema milieuverantwoord productgebruik, Afkicken, autoluw naar het werk binnen het thema mobiliteit.

 

Onze inspanningen werden beloond. We behaalden het onderscheidingsniveau. Uiteraard gaan we ook volgend jaar voor deze onderscheiding. In 2012 gaan we zelfs nog een stapje verder. We maken dan een klimaatplan. Klimaat verdient de nodige aandacht, en daar willen we ons voor inzetten.