PROVINCIE: Vraag over het enorme verschil in welzijn tussen Vlaanderen en Wallonie

Mijnheer de voorzitter
Mevrouw de griffier

 

Uit een studie van drie economisten van de Universiteit van Luik, die in de laatste week van december is verschenen, blijken bijzonder aanzienlijke verschillen tussen de gewesten Vlaanderen en Wallonië op het vlak van de doeltreffendheid van onze verzorgingsstaat op basis van volgende vijf criteria: armoede, langdurige werkloosheid, levensverwachting, ongelijkheid en scholingsgraad.

 

Vlaanderen plaatst zich op dat vlak bij de absolute top in Europa, dit in complete tegenstelling met Wallonie.

 

Graag vernam ik in dit verband:

1) beschikt het Limburgse provinciebestuur over de cijfers per Belgische provincie met betrekking tot deze vijf criteria, of kan het provinciebestuur deze cijfers achterhalen?
2) beschikt het Limburgse provinciebestuur over de cijfers van Limburg met betrekking tot deze vijf criteria, of kan het provinciebestuur deze cijfers achterhalen?

 

In voorkomend geval verzoek ik om toezending van deze cijfers, waarvoor dank bij voorbaat.

 

Oprechte groeten

Hugo Biets
Provincieraadslid