PROVINCIE: Sociale huurprijzen in Haspengouw het laagst te Tongeren

Van de twaalf gemeenten in Limburgs Haspengouw die over sociale huurwoningen beschikken, is de gemiddelde maandelijkse huurprijs het laagst in Tongeren, Nieuwerkerken en Wellen. Dat blijkt uit de informatie die ik als provincieraadslid, als gevolg van mijn tussenkomst, ontving vanwege het Limburgse provinciebestuur.

 

Limburgs Haspengouw telt dertien gemeenten. Behalve in Herstappe zijn er in alle andere gemeenten sociale huurwoningen beschikbaar, ook al is het aantal daarvan per gemeente zeer sterk verschillend. Dat laatste geldt ook voor de gemiddelde maandelijkse huurprijs. Zo betalen de sociale huurders in Tongeren bijvoorbeeld gemiddeld tussen 201 en 250 euro per maand terwijl men in buurgemeenten Heers en Riemst gemiddeld tussen 301 en 320 euro per maand betaalt. Die verschillen hebben uiteraard veel te maken met grootte en ouderdom van de woningen en met het inkomen van de huurders.

 

Gemiddelde huurprijs per maand van sociale woningen in Limburgs Haspengouw (jaar 2010):

Tussen 241 en 250 euro: Tongeren, Nieuwerkerken en Wellen
Tussen 251 en 260 euro: Borgloon, Gingelom, Hoeselt en Sint-Truiden
Tussen 261 en 270 euro: Bilzen
Tussen 271 en 280 euro: –
Tussen 281 en 300 euro: Alken en Kortessem
Tussen 301 en 320 euro: Heers en Riemst

(Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

MILIEU: Vangst, evacuatie en opvang van loslopende en verwaarloosde dieren

De stad Tongeren sluit overeenkomst af met het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder

 

"Dat betekent dat we als stad beroep kunnen doen op dit opvangcentrum voor de vangst, de evacuatie en de opvang en eventuele verzorging van gedomesticeerde dieren zoals paarden, koeien, kippen en damherten, maar ook bijvoorbeeld voor slangen, struisvogels en andere exotische dieren. We betalen hiervoor 75 euro per opgehaald dier. Voor katten en honden blijft de bestaande overeenkomst van eveneens 75 euro per opgehaald dier met het dierenasiel uit Sint-Truiden verder lopen", zegt schepen van landbouw en milieu Hugo Biets.

 

Tongeren blijft ook andere vormen van dierenwelzijn belangrijk vinden.

"Het verbod op het opvoeren van dieren tijdens circusvoorstellingen blijft onverkort van kracht. Mede daarom heeft het stadsbestuur zopas de aanvraag van Circus Pipo voor een aantal voorstellingen in Tongeren afgewezen", aldus schepen van dierenwelzijn Christiane Thys.

LANDBOUW: Subsidie voor planten van hoogstambomen te Koninksem

De bewoners van de Tevona-boerderij Hoge Dries te Koninksem plantten vorige week samen met de Nationale Boomgaardenstichting 30 hoogstamfruitbomen. Het gaat om oude fruitrassen in een boomgaard met peren,- kersen-, pruimen- en appelvariëteiten. Het fruit zal verwerkt worden tot sap, confituur en verkocht worden in de winkel van de boerderij.

 

Schepen van landbouw en milieu Hugo Biets: De boomgaard vormt bovendien een goede biotoop voor vogels, vlinders, bijen en ook voor de steenuil, de vogel die door de stad is geadopteerd. De stad geeft een subsidie van 2 x 350 euro voor de aanplant van de bomen: dat kadert in ons subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van hoogstamboomgaarden waarop iedereen beroep kan doen.

We zijn met 30.640 !

Eind 2011 waren we met 30.640 Tongenaren. Dat is 387 meer dan 12 maanden geleden. Overigens: de doelstelling van het stadsbestuur in de beleidsnota was 30.000 bereiken tegen het eind van de legislatuur (december 2012).

MILIEU: Duurzaam bosbeheer: infosessie op dinsdag 21 februari 2012

Tongeren heeft nog 802 hectaren bos. Daarom willen we nu een uitgebreid bosbeheerplan maken, waaraan alle plaatselijke boseigenaars kunnen deelnemen. Zo’n plan geeft een toekomstvisie weer. Na goedkeuring, zijn alle opgenomen kappingen voor de volgende 20 jaar vergund.

 

Het beheerplan moet wel voldoen aan criteria. Openbare boseigenaars zijn verplicht om zo’n plan op te maken. Prive-boseigenaars zijn enkel verplicht als ze meer dan 5 ha bos hebben, waarvan minstens een gedeelte in het Vlaams Ecologisch Netwerk ligt. Maar niets weerhoudt hen om ook voor kleinere bossen deel te nemen aan dit gezamenlijk plan. Deelname houdt voordelen in en het is bovendien gratis.

 

Interesse om hieraan mee te doen? Laat het ons weten op het nummer 012 800 151. Op dinsdag 21 februari 2012 organiseert de milieudienst van de stad Tongeren hierover een infoavond, om 19.30 uur in de Ambiorixzaal van het Praetorium.

 

Meer weten? http://www.natuurenbos.be

MILIEU: Kleuterschool Rutten en VIIO Nijverheid halen kwaliteitslabel Milieuzorg Op School

MOS staat voor Milieuzorg Op School: een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

 

Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je als school minstens 1 jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

 

Schepen van milieu Hugo Biets: Twee Tongerse scholen mochten dit schooljaar het MOS-logo in ontvangst nemen: enerzijds de Vrije Kleuterschool Evermaruske uit Rutten die het hoogste nationale MOS-logo behaalde (logo 3) met een werking rond het thema natuur, en anderzijds VIIO Nijverheid langs de Rode Kruislaan te Tongeren (logo 1) die actief was rond afval en energie.

MILIEU: Ophaling kerstdennen vanaf 9 tot en met 13 januari

Na de kerst- en nieuwjaarsperiode worden kerstdennen huis-aan-huis opgehaald. In 2012 zal dit gebeuren in de week van 9 tot en met 13 januari. De inzamelingen zijn telkens voorzien op de dag dat men het huisvuil komt ophalen.

 

Richtlijnen: gelieve de kerstden (zonder ijzer, pot, grond of versiering) de avond voor de ophaling of uiterlijk 6 uur ‘s morgens de dag van ophaling tegen de grens van uw eigendom te plaatsen. Opgelet: de kerstden mag ook niet groter zijn dan 1,50 m. Zo niet, gelieve deze dan aan te bieden in stukken.

 

De firma komt slechts 1x langs! Te laat buitengeplaatste kerstdennen worden niet meer opgehaald.