MILIEU: Ophaling kerstdennen vanaf 9 tot en met 13 januari

Na de kerst- en nieuwjaarsperiode worden kerstdennen huis-aan-huis opgehaald. In 2012 zal dit gebeuren in de week van 9 tot en met 13 januari. De inzamelingen zijn telkens voorzien op de dag dat men het huisvuil komt ophalen.

 

Richtlijnen: gelieve de kerstden (zonder ijzer, pot, grond of versiering) de avond voor de ophaling of uiterlijk 6 uur ‘s morgens de dag van ophaling tegen de grens van uw eigendom te plaatsen. Opgelet: de kerstden mag ook niet groter zijn dan 1,50 m. Zo niet, gelieve deze dan aan te bieden in stukken.

 

De firma komt slechts 1x langs! Te laat buitengeplaatste kerstdennen worden niet meer opgehaald.

Advertisements