MILIEU: Kleuterschool Rutten en VIIO Nijverheid halen kwaliteitslabel Milieuzorg Op School

MOS staat voor Milieuzorg Op School: een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

 

Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je als school minstens 1 jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

 

Schepen van milieu Hugo Biets: Twee Tongerse scholen mochten dit schooljaar het MOS-logo in ontvangst nemen: enerzijds de Vrije Kleuterschool Evermaruske uit Rutten die het hoogste nationale MOS-logo behaalde (logo 3) met een werking rond het thema natuur, en anderzijds VIIO Nijverheid langs de Rode Kruislaan te Tongeren (logo 1) die actief was rond afval en energie.

Advertisements