MILIEU: Kleuterschool Rutten en VIIO Nijverheid halen kwaliteitslabel Milieuzorg Op School

MOS staat voor Milieuzorg Op School: een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

 

Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Als je als school minstens 1 jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.

 

Schepen van milieu Hugo Biets: Twee Tongerse scholen mochten dit schooljaar het MOS-logo in ontvangst nemen: enerzijds de Vrije Kleuterschool Evermaruske uit Rutten die het hoogste nationale MOS-logo behaalde (logo 3) met een werking rond het thema natuur, en anderzijds VIIO Nijverheid langs de Rode Kruislaan te Tongeren (logo 1) die actief was rond afval en energie.

MILIEU: Ophaling kerstdennen vanaf 9 tot en met 13 januari

Na de kerst- en nieuwjaarsperiode worden kerstdennen huis-aan-huis opgehaald. In 2012 zal dit gebeuren in de week van 9 tot en met 13 januari. De inzamelingen zijn telkens voorzien op de dag dat men het huisvuil komt ophalen.

 

Richtlijnen: gelieve de kerstden (zonder ijzer, pot, grond of versiering) de avond voor de ophaling of uiterlijk 6 uur ‘s morgens de dag van ophaling tegen de grens van uw eigendom te plaatsen. Opgelet: de kerstden mag ook niet groter zijn dan 1,50 m. Zo niet, gelieve deze dan aan te bieden in stukken.

 

De firma komt slechts 1x langs! Te laat buitengeplaatste kerstdennen worden niet meer opgehaald.