Limburg en het heilig Vlaams unitarisme

We worden voortdurend overstelpt met cijfers die de verschillen moeten aantonen tussen Vlaanderen en Wallonie. Slechts zelden krijgen we cijfers die ook de verschillen BINNEN Vlaanderen en BINNEN Wallonie weergeven.

 

Nochtans blijken die verschillen binnen Vlaanderen of binnen Wallonie niet zelden – en zeker wat Limburg betreft – veel groter dan deze tussen Vlaanderen en Wallonie.

 

Uit onderstaande cijfers blijkt ondermeer dat Limburg, wat het gemiddeld inkomen van de 20 procent rijksten betreft, dichter aanleunt bij Luik, Brussel en Namen dan bij Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen. En ook dat Limburg ver beneden het Vlaams gemiddelde (69.077 euro)en blijft.

 

1) Hoe blijven zulke grote verschillen tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies, ook na dertig jaar autonoom Vlaams regeringsbeleid, te verklaren?

2) Tonen deze verschillen niet het fiasco aan van het centralistisch Vlaams beleid?

 

Gemiddeld inkomen van de 20 procent rijksten per provincie (aanslagjaar 2010)

 

1. Provincie Waals-Brabant: 84.435 euro

 

2. Provincie Vlaams-Brabant: 82.430 euro

 

3. Provincie Oost-Vlaanderen: 68.815 euro

 

4. Provincie Antwerpen: 68.145 euro

 

5. Provincie Luxemburg: 66.148 euro

 

6. Provincie West-Vlaanderen: 63.574 euro

 

7. Provincie Namen: 62.959 euro

 

8. Brussels Gewest: 62.241 euro

 

9. Provincie Limburg: 61.264 euro

 

10. Provincie Luik: 60.323 euro

 

11. Provincie Henegouwen: 55.918 euro

 

(Bron: FOD Economie, ADSEI)