Duurzaam beheer van kleine landschapselementen tussen Bilzersteenweg en Sint-Truidersteenweg

Hugo Biets, schepen van financien en milieu:

 

Holle wegen zijn typische kleine landschapselementen voor heuvelachtige streken met een leemondergrond. De fijne leemkorrels kleven goed samen en laten de vorming van stevige, steile wanden toe. De meeste holle wegen zijn vermoedelijk vanaf de Middeleeuwen ontstaan. Door toedoen van een groeiende bevolking ontgonnen de boeren steeds meer stukken land en werden nieuwe paden gevormd. Sommige holle wegen zijn echter nog ouder en dateren uit de Romeinse tijd. Holle wegen dragen dus een stukje geschiedenis mee en maken daarom deel uit van ons cultureel erfgoed.

 

Naast hun cultuurhistorische waarde hebben holle wegen ook een belangrijke natuurwaarde voor plant en dier. Deze holle wegen hebben een aangepast beheer nodig.

 

Daarom gaat het landschapsteam van het Regionaal Lanschap Haspengouw en Voeren in opdracht van de stad Tongeren een duurzaam beheer uitvoeren in voornamelijk holle wegen gelegen in het gebied tussen de Bilzersteenweg en de Sint-Truidersteenweg. Zo zullen de houtige delen in de holle wegen onderhouden worden en zullen er wilgen en eiken geknot worden.