WONEN: Tongeren treedt toe tot sociaal verhuurkantoor

Schepen van wonen Hugo Biets:

 

Waarom treedt Tongeren toe tot het sociaal verhuurkantoor Land van Loon?

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) Land van Loon is een VZW met als doel het aanbod te verhogen aan goede en betaalbare woningen voor risicogroepen. Momenteel staan er zowat 200 personen op de wachtlijsten voor het huren van een sociale woning van Woonzo (Tongershuis). Anderzijds staan er in Tongeren heelwat woningen leeg. We willen de vraag naar goedkope woningen enerzijds en het aanbod aan leegstaande onverhuurde woningen anderzijds beter op elkaar afstemmen. Het SVK kan ons daar uitstekend mee helpen.

De voordelen voor de eigenaars van leegstaande woningen die hun woning verhuren aan eht SVK zijn groot en talrijk: de huur wordt altijd stipt betaald door het SVK; ook als de woning door eht SVK niet doorverhuurd is, betaalt het SVK de afgesproken huur aan de eigenaar; het SVK ziet toe op het goed onderhoud van de woning door de bewoners; het SVK zoiet toe dat de brandverzekering in orde is; enz.

Voor de eigenaar is deze verhuurformule vergelijkbaar met een langetermijninvestering zonder risico’s.

De stad Tongeren betaalt 0,25 euro per inwoner als lidgeld aan het SVK, dus ongeveer 7.500 euro per jaar.