Oorlog in Tongeren

 

De stad Tongeren voert dit weekend oorlog. “Zelfs een vuile oorlog”, zegt burgemeester Patrick Dewael.

 

“In de praktijk gaat het om een actie tegen het zwerfvuil dat – helaas – om de haverklap opduikt langs onze straten, op onze pleinen, in de natuur: de smeerlapperij die onze woonkernen telkens opnieuw teistert en het landschap altijd weer fataal ontsiert. Het gaat om een jaarlijkse grootscheepse opruimactie waarvoor we beroep kunnen doen op vrijwilligers. Het is alvast bijzonder verheugend vast te stellen hoeveel Tongenaren bereid gevonden zijn om hieraan actief deel te nemen. Hun school of vereniging verdient daarmee vanwege onze afvalintercommunale een kleine vergoeding van 15 euro per opgeruimde kilometer. Maar zij verdienen vooral onze waardering, felicitaties en dank voor hun daadwerkelijke bijdrage aan een mooier want properder Tongeren.”

 

“Vijf basisscholen, drie secundaire scholen en een twintigtal verenigingen trekken vrijdag, zaterdag of zondag de straat op”, weet milieuschepen Hugo Biets. “In totaal gaat het om 475 deelnemers. Samen geven zij de meeste Tongerse straten, samen goed voor een totale lengte van 254 kilometer, een flinke beurt. En vermits het opruimen altijd langs beide zijden van de straat gebeurt, gaat het dus in feite om 508 kilometer… De basisscholen die meedoen zijn de gemeentescholen van Vreren, Koninksem en Henis, het Buso-Sibbo en Jeugdland, de secundaire scholen zijn VIIO-Nijverheid, PIBO en Campus Plinius. Daarnaast mogen we ook beroep doen op het Feestcomité Berg, de jagers van de twee Widbeheereenheden Patrijzenkuilen en Jekervallei, de KWB St-Lutgart, de Dorpsraad Lauw, vzw Leefmilieu, Natuurpunt, de Landelijke Gilde Vreren-Nerem-Diets-Heur, de Landelijke Gilde Overrepen, Chiro Achterstoase, oudervereniging Evermaruske, Judoclub Activ, CD&V Tongeren en Pasar. En er is ook één privépersoon die op z’n eentje De Locht en de Groenstraat wil opruimen. Fantastisch toch!”.

 

Toch wordt niet meteen verwacht dat ook met deze ‘grote lenteschoonmaak’ Tongeren er voor zeer lange tijd proper zal bijliggen.

 

“Zwerfvuil is een permanente plaag”, zegt burgemeester Dewael. “Daarom zijn we vorig jaar gestart met een witte ploeg in het stadscentrum en een groene ploeg in de dorpen. Daarom zullen we voortdurend sensibilisatie-acties blijven voeren. En voorts blijven er natuurlijk de boetes voor wie betrapt wordt met zwerfvuil of sluikstort. De strijd tegen de vervuiling gaat onverminderd door.”