Leegstandtaks op woningen heeft resultaat

 

Voor het jaar 2009 dienden de eigenaars van 193 bewoonbare maar langdurig leegstaande panden de gemeentelijke leegstandtaks te betalen.

 

Schepen van financiën en wonen Hugo Biets: Deze taks was bedoeld als aansporing voor deze eigenaars om, soms na vele jaren leegstand, eindelijk iets aan te vangen met hun woning: zelf bewonen, verkopen, verhuren, zo nodig renoveren, e.d.m. De taks heeft effect. Voor het jaar 2010 dienden nog slechts 141 eigenaars de taks te betalen. En voor het jaar 2011 is dit aantal verder gedaald tot 85. De bedoeling van deze taks blijft niettemin het aantal leegstaande woningen ook de volgende jaren verder terug te dringen.

Uitgebreid beheerplan voor Tongerse bossen

 

Tongeren telt 990 hectaren bos. Dat is bijna een achtste van de totale Tongerse oppervlakte.

 

Schepen van Milieu Hugo Biets: Daarom wil het stadsbestuur een uitgebreid bosbeheerplan opmaken. Zulk plan richt zich niet alleen op de eigen bossen die eigendom zijn van de stad, maar op alle bossen in Tongeren. Iedere eigenaar kan gratis toetreden tot dit initiatief. Een twintigtal prive-boseigenaars, samen goed voor ongeveer 200 ha bos, zegden hun deelname al toe. Op die manier zal in elk geval het beheer van minstens een vijfde van de Tongerse bossen in de toekomst duurzaam kunnen gebeuren. Waar tot nu toe echter vooral eigenaars van grotere prive-bossen in het plan stapten, hopen we dat ook nog vele van de talrijke eigenaars van kleinere bossen zullen instappen.

 

Deelname houdt verschillende voordelen in. Zo kan men als eigenaar bewijzen dat uw beheer voldoet aan de strengste normen, kan men vrij eenvoudig een FSC-certificaat voor duurzaam bosbeheer bekomen, zijn uw bossen vrijgesteld van successierechten, hoeft men gedurende 20 jaar geen kapvergunningen aan te vragen en kan men voor ecologische beheermaatregelen bij de overheid een financiele ondersteuning krijgen. En, nogmaals, de deelname is voor de boseigenaars is kosteloos: de stad Tongeren zorgt voor de financiering, aldus Biets.

 

Instappen kan nog tot dit najaar bij de stedelijke milieudienst (tel. 012 800 151) of bij Bosgroep Zuid-Limburg (tel. 011 23 83 20). Deze organisatie, waar Tongeren lid van is, ondersteunt bosuitbreiding en prive-bosbeheer. Deelnemende eigenaars krijgen gratis advies en kunnen bij de Bosgroep ook terecht voor de organisatie van eventuele beheerwerken.

Tongeren wil koolstofdioxide met 20 procent terugdringen

Tongeren heeft de ambitie om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we de komende jaren alles in het werk willen stellen om zo weinig mogelijk CO2 (koolstofdioxide) uit te stoten, zegt schepen van milieu Hugo Biets.

 

Streefdoel is deze CO2 tegen het jaar 2020 met 20 procent te verminderen in vergelijking met het jaar 2008. Een enorme uitdaging. Nog deze maand vragen we de instemming van de gemeenteraad met een algemeen Tongers klimaatplan, dat naast algemene doelstellingen ook de vele concrete initiatieven en maatregelen aangeeft die we willen nemen. Het plan telt 51 bladzijden. Het bevat acties op uiteenlopende maatschappelijke vlakken zoals gebouwen, mobiliteit, landbouw, energie, ruimtelijke ordening, consumptie, industrie enzomeer.