Leegstandtaks op woningen heeft resultaat

 

Voor het jaar 2009 dienden de eigenaars van 193 bewoonbare maar langdurig leegstaande panden de gemeentelijke leegstandtaks te betalen.

 

Schepen van financiën en wonen Hugo Biets: Deze taks was bedoeld als aansporing voor deze eigenaars om, soms na vele jaren leegstand, eindelijk iets aan te vangen met hun woning: zelf bewonen, verkopen, verhuren, zo nodig renoveren, e.d.m. De taks heeft effect. Voor het jaar 2010 dienden nog slechts 141 eigenaars de taks te betalen. En voor het jaar 2011 is dit aantal verder gedaald tot 85. De bedoeling van deze taks blijft niettemin het aantal leegstaande woningen ook de volgende jaren verder terug te dringen.