82 nieuwe sociale woningen in Tongeren sinds 2008

Schepen van wonen Hugo Biets: “Vlaanderen wilde via het Grond- en Pandendecreet 64.000 extra sociale woningen gerealiseerd zien tegen het jaar 2020. Voor Tongeren ging het daarbij om 214 nieuwe sociale huurwoningen en om 130 nieuwe sociale koopwoningen. Daarvan zijn er sinds 1 januari 2008 in Tongeren al 35 sociale huurwoningen (16,36 procent van het totaal) en 47 sociale koopwoningen (36,15 procent van het totaal) gerealiseerd. De Vlaamse overheid liet zopas weten dat Tongeren daarmee ruimschoots beantwoordt aan het door de Vlaamse overheid vooropgestelde objectief."

Advertisements