Aanleggen van raster en herstel van het laagveen in natuurgebied de Kevie

Hugo Biets, schepen van milieu : Op een steenworp van het levendige stadscentrum van Tongeren ligt het natuurgebied De Kevie. Wandelaars komen er genieten van meer dan 200 hectare rust en natuurpracht. De Kevie combineert de vochtige valleigronden langs de Jeker met de vruchtbare leembodem van droog Haspengouw. Zo ontstaat een boeiend landschap waar veel dieren en planten een veilig leefgebied vinden. Daar in dergelijke gebieden heel wat beheerwerken nodig zijn, sloot de stad Tongeren met Natuurpunt een overeenkomst af waarin de stad zich verbond om in 2010, 2011 en 2012 telkens 25.000 euro ter beschikking te stellen om werken uit te voeren in de Tongerse natuurgebieden. De afgelopen jaren werden in dit gebied voor 38.000 euro werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanleggen van knuppelpaden, de bewegwijzering van diverse wandelingen, de aanmaak van een vangkraal en diverse afsluitingen. Dit jaar zal er een raster geplaatst worden, zodat de zone rondom de eerste meander, als de Jeker van Mal stroomt, begraasd kan worden voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden. Daarnaast zal de laagveenvegetatie in Groot Meers ontwikkeld en hersteld worden door deze zone maaiklaar te maken, de opslag te verwijderen en de stronken te frezen. Ook de kost van deze werken ten bedrage van 11.200 euro zal door de stad Tongeren gedragen worden.