Financien: Postief saldo in stadskas van 16,9 miljoen euro

Zopas werd de rekening van de stad van het jaar 2011 afgesloten.

 

Schepen van Financiën en Begroting Hugo Biets: Die rekening vermeldt enerzijds alle ontvangsten en anderzijds alle uitgaven van de stad in de loop van vorig jaar. Die rekening toont een positief saldo van 16.908.886,23 euro. Dat resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen: in de begroting voor 2011 hadden we gerekend op een batig saldo van 13,6 miljoen. We doen dus in werkelijkheid nog 3,3 miljoen beter.