Vlaamse regering keurt rekening stad Tongeren goed

 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering heeft de gemeenterekening van de stad Tongeren voor het dienstjaar 2010 goedgekeurd.

Schepen van financien Hugo Biets: De nu dus ook officieel namens de Vlaamse Regering goedgekeurde rekeningen zijn over heel de lijn positief. Het begrotingsresultaat toont een positief saldo van 16,4 miljoen euro in de gewone dienst en van 5,9 miljoen euro in de buitengewone dienst. Het nog belangrijker boekhoudkundig resultaat geeft een positief saldo van 17,1 miljoen euro in de gewone dienst en van 24,3 miljoen in de buitengewone dienst. En de resultatenrekening toont een positief resultaat van 2,3 miljoen euro.

Overigens is inmiddels ook het officiele begrotingsresultaat voor het dienstjaar 2011 gekend.

Burgemeester Patrick Dewael: We brengen de rekening 2011 op de gemeenteraad van november met als begrotingsresultaat een positief saldo in de gewone dienst van 16.911.490,62 euro en met als boekhoudkundig resultaat een positief saldo van 18.074.931,29 euro. Hieruit blijkt nogmaals dat de financiële situatie van de stad gezond is.

OCMW kostte vorig jaar 630.000 euro minder dan voorzien

Schepen van financien Hugo Biets: We hadden als bijdrage van de stad Tongeren voor de werking van het OCMW voor het jaar 2011 een bedrag voorzien van 2.727.384 euro. Inmiddels zijn met de OCMW-rekening van 2011 ook de werkelijke gerealiseerde cijfers  gekend. Daaruit blijkt dat het OCMW in werkelijkheid 2.098.269 euro nodig heeft gehad van de stad. Het verschil van afgerond 630.000 euro wordt, volgens afspraak tussen beide besturen, in mindering gebracht op de bijdrage van de stad aan het OCMW voor volgend jaar.   

Tongeren krijgt er dit jaar nog 7.000 bomen bij

In december wordt het bestaande Avatarbos op de Boeberg te Henis uitgebreid
met nogmaals 7.000 nieuwe bomen.

Schepen van milieu Hugo Biets: Het Avatarbos te Henis kwam tot stand
dankzij de Canadese filmregisseur James Cameron die met de opbrengsten uit
de film Avatar in 15 landen waaronder België in totaal 1 miljoen bomen
liet planten. Tongeren viel in de prijzen en kreeg 5.000 van deze boompjes.
We kregen voor de aanplant van die 5.000 een perceel ter beschikking
gesteld op de Boeberg te Henis. In december wordt dit Avatarbos uitgebreid
met nogmaals 7.000 bommen.

Vorig jaar werd te Vreren, op een perceel van de Vrerense familie Renwa,
ook het ‘Thiele-bos’ met 2.130 nieuw boompjes gerealiseerd. Samen met de
projecten voor onderhoud en herstel van hoogstamboomgaarden enerzijds en
met de subsidies van de stad voor de aanplant van hoogstamfruitbomen
anderzijds, overschrijden we – los  van particuliere aanplantingen – het
aantal van 15.000 nieuwe bomen in Tongeren.