Tongeren krijgt er dit jaar nog 7.000 bomen bij

In december wordt het bestaande Avatarbos op de Boeberg te Henis uitgebreid
met nogmaals 7.000 nieuwe bomen.

Schepen van milieu Hugo Biets: Het Avatarbos te Henis kwam tot stand
dankzij de Canadese filmregisseur James Cameron die met de opbrengsten uit
de film Avatar in 15 landen waaronder België in totaal 1 miljoen bomen
liet planten. Tongeren viel in de prijzen en kreeg 5.000 van deze boompjes.
We kregen voor de aanplant van die 5.000 een perceel ter beschikking
gesteld op de Boeberg te Henis. In december wordt dit Avatarbos uitgebreid
met nogmaals 7.000 bommen.

Vorig jaar werd te Vreren, op een perceel van de Vrerense familie Renwa,
ook het ‘Thiele-bos’ met 2.130 nieuw boompjes gerealiseerd. Samen met de
projecten voor onderhoud en herstel van hoogstamboomgaarden enerzijds en
met de subsidies van de stad voor de aanplant van hoogstamfruitbomen
anderzijds, overschrijden we – los  van particuliere aanplantingen – het
aantal van 15.000 nieuwe bomen in Tongeren.