Vlaamse regering keurt rekening stad Tongeren goed

 

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Regering heeft de gemeenterekening van de stad Tongeren voor het dienstjaar 2010 goedgekeurd.

Schepen van financien Hugo Biets: De nu dus ook officieel namens de Vlaamse Regering goedgekeurde rekeningen zijn over heel de lijn positief. Het begrotingsresultaat toont een positief saldo van 16,4 miljoen euro in de gewone dienst en van 5,9 miljoen euro in de buitengewone dienst. Het nog belangrijker boekhoudkundig resultaat geeft een positief saldo van 17,1 miljoen euro in de gewone dienst en van 24,3 miljoen in de buitengewone dienst. En de resultatenrekening toont een positief resultaat van 2,3 miljoen euro.

Overigens is inmiddels ook het officiele begrotingsresultaat voor het dienstjaar 2011 gekend.

Burgemeester Patrick Dewael: We brengen de rekening 2011 op de gemeenteraad van november met als begrotingsresultaat een positief saldo in de gewone dienst van 16.911.490,62 euro en met als boekhoudkundig resultaat een positief saldo van 18.074.931,29 euro. Hieruit blijkt nogmaals dat de financiële situatie van de stad gezond is.