Beter leefmilieu = zorg dragen voor kleine landschapselementen (KLE)

Hugo Biets, schepen van milieu : Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren maakte een inventaris van alle kleine landschapselementen in het gebied tussen de Bilzer- en de St.-Truidersteenweg. Na de inventarisatiefase sloot de stad Tongeren een overeenkomst met hen af om op het terrein de kleine landschapselementen duurzaam te beheren. Afgelopen winter werden voornamelijk holle wegen die binnen dit kwadrant gelegen waren onderhouden. Deze winter zullen de kleine landschapselementen, zoals hoogstamboomgaarden, poelen, knotbomen, houtkanten, … op privéterrein duurzaam onderhouden worden. Een 80-tal eigenaars die binnen dit kwadrant over een waardevol KLE beschikken, ontvingen een brief. Een 20-tal personen maakte hun interesse hiervoor kenbaar.

De totale kostprijs van deze uitvoering bedraagt circa 25 000 euro. Dit zal bekostigd worden door de stad Tongeren (1/3) en Limburg Sterk Merk (2/3).

Bevoegdheden van de leden van het nieuwe schepencollege!

Bevoegdheden van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen:

– Patrick Dewael (Tongeren.nu): burgemeester, ook verantwoordelijk voor politie, veiligheid en brandweer en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren.
– Gerard Stassen (sp.a): eerste schepen, schepen van sport, erfgoed, monumenten en archiefbeleid.
– An Christiaens (Tongeren.nu): schepen van openbare werken, jeugd en buitenschoolse kinderopvang.
– Guy Schiepers (Tongeren.nu): schepen van lokale economie en cultuur en voorzitter van nv Plinius.
– Eddy Manet (sp.a): schepen van mobiliteit (met inbegrip van het parkeerbeleid), bevolking, buurten en wijken.
– Jos Schouterden (Tongeren.nu): schepen van wonen, werk, welzijn en onderwijs.
– Marc Hoogmartens (Tongeren.nu): schepen van financien en toerisme.
– Patrick Jans (Tongeren.nu): schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw.
– Johnny Vrancken (sp.a): voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken en gelijke kansenbeleid.

Succes aan de nieuwe ploeg die op mijn volledige steun kan rekenen!