Bevoegdheden van de leden van het nieuwe schepencollege!

Bevoegdheden van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen:

– Patrick Dewael (Tongeren.nu): burgemeester, ook verantwoordelijk voor politie, veiligheid en brandweer en voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren.
– Gerard Stassen (sp.a): eerste schepen, schepen van sport, erfgoed, monumenten en archiefbeleid.
– An Christiaens (Tongeren.nu): schepen van openbare werken, jeugd en buitenschoolse kinderopvang.
– Guy Schiepers (Tongeren.nu): schepen van lokale economie en cultuur en voorzitter van nv Plinius.
– Eddy Manet (sp.a): schepen van mobiliteit (met inbegrip van het parkeerbeleid), bevolking, buurten en wijken.
– Jos Schouterden (Tongeren.nu): schepen van wonen, werk, welzijn en onderwijs.
– Marc Hoogmartens (Tongeren.nu): schepen van financien en toerisme.
– Patrick Jans (Tongeren.nu): schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en landbouw.
– Johnny Vrancken (sp.a): voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken en gelijke kansenbeleid.

Succes aan de nieuwe ploeg die op mijn volledige steun kan rekenen!

Advertisements