Tongeren start opmaak bosbeheerplan

Deze week vond de start plaats van d eopmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor Tongeren.

 

Schepen van milieu Hugo Biets: Zeventien privéeigenaars van bossen hebben zich gemeld en zijn alvast principieel bereid om hun bospercelen op te laten nemen in het bosbeheerplan. Overigens kunnen andere eigenaars zich hiervoor nog melden tot uiterlijk 1 februari 2013. Deze 17 privéeigenaars vertegenwoordigen samen 226 hectaren privé-bossen. De opmaak van het plan is toevertrouwd aan het gespecialiseerde bedrijf Landmax en wordt begeleid door een stuurgroep waarin naast de stad Tongeren ook twee afgevaardigden van de privéeigenaars, het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos en de Bosgroep Zuid-Limburg vertegenwoordigd zijn. Het bosbeheerplan zou er over twee jaar moeten zijn.

 

Vanaf begin januari 2013 zal Patrick Jans, die Hugo Biets vanaf dan vervangt als schepen van ondermeer leefmilieu, de opmaak van dit bosbeheerplan verder opvolgen.