Stad Tongeren installeert AED-toestellen

 

De Velinx krijgt jaarlijks meer dan 65.000 bezoekers over de vloer. Daarom werd onlangs een AED (Automatisch Externe Defribillator) geplaatst in de foyer van de Velinx. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Ook aan het onthaal in het A.C. Praetorium werd een AED-toestel geplaatst.

Gouverneur Briers over Patrick Dewael

De nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur Briers in Het Nieuwsblad van 1 februari (bladzijde 9): Het is normaal dat je van een gouverneur verwacht dat hij weet hoe je rampen moet bestrijden. Maar kijk naar Patrick Dewael (Open VLD). Toen hij minister van Cultuur werd, zei hij: Geef me zes maanden, want ik ken niets van cultuur. Hij is wel de beste minister van Cultuur geworden die we ooit gehad hebben.

Gemeenteraad keurt huishoudelijk reglement goed

Woensdag 30 januari vond de eerste echte vergadering van de gemeenteraad plaats (na de installatievergadering van 2 januari). Als voorzitter van de raad stelde ik als eerste punt het vernieuwde huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor. Na een vinnige discussie werd het reglement goedgekeurd. Enkel het enige raadslid van Groen stemde tegen. Ook werd, op voordracht van burgemeester Patrick Dewael, een statutenwijziging van het Algemeen Ziekenhuis Vesalius goedgekeurd waarbij het de OCMW’s van Tongeren en van Bilzen mogelijk wordt gemaakt om voortaan naast vier OCMW-raadsleden ook 1 deskundige af te vaardigen in het bestuur van het ziekenhuis.

Nieuwe Politieraad Tongeren-Herstappe

Vrijdag 1 februari vond, onder voorzitterschap van de Tongerse burgemeester Patrick Dewael, in het Praetorium de installatie plaats van de nieuwe Politieraad van de politiezone Tongeren-Herstappe. Alle raadsleden zonder uitzondering legden daarbij de eed af waarbij zij gehoorzaamheid aan de Koning, getrouwheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk zwoeren. Een volgende vergadering van de Politieraad zal in Herstappe plaatsvinden. Uit de fractie Tongeren.nu zetelen, naast burgemeester Patrick Dewael als voorzitter van de Politieraad en van eht Politiecollege, acht gemeenteraadsleden: in alfabetische volgorde Greetje Adams, Hugo Biets, Stijn Henrotte, Geert Landmeters, Guido Roosen, Christiane Thijs, Jeannine Vanvinckenroye en Carmen Willems.