Nieuwe Politieraad Tongeren-Herstappe

Vrijdag 1 februari vond, onder voorzitterschap van de Tongerse burgemeester Patrick Dewael, in het Praetorium de installatie plaats van de nieuwe Politieraad van de politiezone Tongeren-Herstappe. Alle raadsleden zonder uitzondering legden daarbij de eed af waarbij zij gehoorzaamheid aan de Koning, getrouwheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk zwoeren. Een volgende vergadering van de Politieraad zal in Herstappe plaatsvinden. Uit de fractie Tongeren.nu zetelen, naast burgemeester Patrick Dewael als voorzitter van de Politieraad en van eht Politiecollege, acht gemeenteraadsleden: in alfabetische volgorde Greetje Adams, Hugo Biets, Stijn Henrotte, Geert Landmeters, Guido Roosen, Christiane Thijs, Jeannine Vanvinckenroye en Carmen Willems.

Advertisements