Gemeenteraad keurt huishoudelijk reglement goed

Woensdag 30 januari vond de eerste echte vergadering van de gemeenteraad plaats (na de installatievergadering van 2 januari). Als voorzitter van de raad stelde ik als eerste punt het vernieuwde huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor. Na een vinnige discussie werd het reglement goedgekeurd. Enkel het enige raadslid van Groen stemde tegen. Ook werd, op voordracht van burgemeester Patrick Dewael, een statutenwijziging van het Algemeen Ziekenhuis Vesalius goedgekeurd waarbij het de OCMW’s van Tongeren en van Bilzen mogelijk wordt gemaakt om voortaan naast vier OCMW-raadsleden ook 1 deskundige af te vaardigen in het bestuur van het ziekenhuis.

Advertisements