Investering van meer dan 1,7 miljoen voor afvoer van afvalwater in Vreren en Diets-Heur

Indien de gemeenteraad de begroting en het meerjarenplan goedkeurt, gaat de stad Tongeren volgend jaar (2015) alvast 107.093 euro investeren in een project voor de aanleg van een collector voor afvoer van afvalwater vanaf het Molenplein te Vreren tot aan het kruispunt Heurstraat/Klaasstraat te Diets-Heur. In 2016 komt daar 858.139 euro bij en in 2017 nogmaals 780.690 euro. In totaal 1.745.922 euro. De gemeenteraad vergadert en beslist hierover op maandag 15 december om 20.30 uur in de zaal van de brandweerkazerne.