Aanleg van parking te Vreren

De gemeenteraad zal zich deze maand uitspreken over de aanleg van een parking achter het parochiaal centrum Feria te Vreren. In de begroting 2015 van de stad Tongeren is hiervoor een bedrag van 55.000 euro voorzien. Deze begroting wordt besproken en beslist tijdens de vergadering van de gemeenteraad op maandag 15 december.