Vorige legislatuur werd op 31 december 2012 afgesloten met een batig saldo van 20.538.841,93 euro

Onlangs werd de jaarrekening 2013 door de gemeenteraad besproken. Uit deze rekening bleek eens te meer dat de vorige legislatuur (die liep van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012) werd afgesloten met een batig saldo van 20.538.841,93 euro.