Stad Tongeren bespaart jaarlijks 4.700 kg papier

Het bedrijf Green Valley Belgium, gevestigd te Genk, ontwikkelde een softwareoplossing die het volledige besluitvormingsproces bij een gemeente – van agendering tot archivering en publicatie van besluiten – faciliteert en digitaliseert. Door het digitaliseren van de nota’s voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad bespaart de stad Tongeren hiermee alvast 4.700 kg papier.