Slaapstad en persvrijheid

Gisteren woensdag kopte Het Belang van Limburg een uitspraak van een N-VA’er tijdens de gemeenteraad van maandag: Tongeren wordt een slaapstad. Ik geef toe: ik lees zoiets niet graag. Omdat het volgens mij volstrekt onjuist is. Maar goed, dat is persvrijheid. Mijn respect daarvoor belet mij echter niet aan te klagen dat in precies datzelfde artikel van precies datzelfde Belang van Limburg geen enkel woord verscheen over het gevatte antwoord van schepen Patrick Jans op die toch wel extreem negatieve uitspraak van die N-VA’er. Geen enkel woord.

 

Tongeren slaapstad? Wat lees ik vandaag in de Stadskrant? In Tongeren zijn er de jongste tijd zes nieuwe handelszaken geopend: Ma Belle in de Hemelingenstraat, ROK4 langs de Luikersteenweg, Noba Outlet in de Maastrichterstraat, Barea ook in de Maastrichterstraat, La Beautique in de Sint-Truiderstraat, Infini eveneens in de Maastrichterstraat en Uitvaartcentrum Horizon in de Stationslaan. En in dezelfde Stadskrant de melding dat het bedrijf SKF op Tongeren-Oost 10 miljoen euro gaat investeren en er extra gronden (meer dan drie hectare) wil aankopen. En ook nog dat het bedrijf Metrotile Europe NV plannen heeft in diezelfde  richting en 75a industriegrond heeft bijgekocht, eveneens op Tongeren-Oost.

Ieder zijn “waarheid”?…

De N-VA Tongeren schreef in haar blaadje van januari 2015: "Tongeren is de nummer 1 in Vlaanderen wat leegstand betreft, en laat in Wallonie enkel Charleroi, Bergen en Luik achter zich."

 

Wat lezen we echter in de uitgebreide "Interprovinciale studie Detailhandel – Rapport Limburg" uit december 2014 ? "De hoogste leegstand (s.s.) vinden we terug in hoofdzakelijk twee gebieden: het betreft de regio Genk-Maaskant en het noordwesten van de provincie. De leegstand in het oosten van de provincie is vooral opmerkelijk in Zutendaal (22,1 procent). In het noordwesten is de leegstand vooral opmerkelijk in Neerpelt (24,3 procent), Ham (17,3 procent) en Leopoldsburg (15,1 procent). In Hasselt en Genk blijft de leegstand beperkter, maar is er met ongeveer 10 procent toch nog duidelijk hoger dan wat binnen de normen van de frictieleegstand blijft. Ook de andere steden Sint-Truiden en Tongeren schommelen rond de 10 procent leegstand."

Misbruiken in de sociale huisvesting? Mijn brief aan de Vlaamse minister van Wonen

Aan mevrouw L. Homans

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Mevrouw de Minister

Tijdens een vergadering (dd. 18/02/2015) van de gemeenteraadscommissie (van de stad Tongeren) die bevoegd is voor het lokale woonbeleid, informeerden de verantwoordelijken van de sociale huisvestingsmaatschappij (huursector) waarbij onze stad aangesloten is, de aanwezige gemeenteraadsleden uitvoerig én uitstekend over de diverse bepalingen inzake inschrijvingen en toewijzingen van sociale huurwoningen.

In dit verband werd door deze verantwoordelijken van de SHM o.m. meegedeeld dat het (meermaals) gebeurt dat kandidaat-huurders zich bij de maatschappij aanbieden met een attest van het Huis van het Nederlands maar in werkelijkheid géénszins de Nederlandse taal beheersen. De SHM kan echter, gezien het attest van het HvhN, een inschrijving of toewijzing niet weigeren.

Ik had méér dan de indruk dat iéder lid van onze gemeenteraadscommissie (met leden behorend tot Open Vld, CD&V, N-VA, sp.a en VB), net overigens als de afgevaardigden van de SHM, dergelijke wantoestand (iemand noemde het schriftvervalsing) volstrekt onbegrijpelijk en volstrekt onaanvaardbaar achtte.

Ik moge u dan ook om nadere informatie hieromtrent verzoeken, meer bepaald of soortgelijke praktijken door u of bij uw diensten reeds gekend zijn en welke maatregelen u eventueel overweegt om hieraan een einde te stellen.

Met oprechte dank bij voorbaat en gans bijzondere achting

Hugo Biets

Gemeenteraadslid – stad Tongeren

Lid van de gemeenteraadscommissie Wonen

TONGEREN: Zitting van de Gemeenteraad op 23 februari 2015 om 20u30

Voornaamste agendapunten:

-Actualisering van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2015-2017

-Gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor de Sint-Gilliskapel

-Gemeentelijk aandeel voor de herinrichting van de wegen en stoepen te Mulken

-Overheidsopdracht voor vernieuwen van de twee tribunes in De Velinx

-Herziening van voorrangsregels voor toewijzingen van sociale woningen door Woonzo

-Voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitoveringspaln Centrum Tongeren.

De Gemeenteraad vergadert in de zaal van de Brandweerkazerne (1ste verdieping).