TONGEREN: Zitting van de Gemeenteraad op 23 februari 2015 om 20u30

Voornaamste agendapunten:

-Actualisering van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2015-2017

-Gemeentelijk aandeel in de restauratiepremie voor de Sint-Gilliskapel

-Gemeentelijk aandeel voor de herinrichting van de wegen en stoepen te Mulken

-Overheidsopdracht voor vernieuwen van de twee tribunes in De Velinx

-Herziening van voorrangsregels voor toewijzingen van sociale woningen door Woonzo

-Voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitoveringspaln Centrum Tongeren.

De Gemeenteraad vergadert in de zaal van de Brandweerkazerne (1ste verdieping).