Mijn vraag aan het college van burgemeester en schepenen i.v.m. OCMW

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Geacht college

De grootste tien Vlaamse OCMW’s hebben de afgelopen vijf jaar meer dan 100 miljoen euro verdiend aan de verkoop van patrimonium (dagblad De Tijd, zaterdag 21 februari 2015, p. 8 en 9).

Graag vernam ik in dit verband of ook het OCMW van Tongeren vandaag nog onroerende goederen (gronden, gebouwen…) bezit welke niet aangewend worden voor de reguliere werking van het OCMW? Zo ja, welke? Bestaat er enige raming van de eventuele verkoopwaarde van deze goederen?

Ten tijde van het OCMW-voorzitterschap van de heer Piet Schiepers (april 1989 – december 1991) is op wetenschappelijke basis een inventaris opgemaakt van de kunstschatten van het OCMW. Deze kunstschatten liggen momenteel opgeborgen in het Stadsarchief.

Mag ik vernemen of de stad een verzekering (tegen diefstal, brand/beschadiging…) afsloot voor deze kunstschatten? Zo ja, voor welk bedrag zijn deze kunstschatten verzekerd? Welke is de jaarlijkse kostprijs van deze polis? Heeft het stadsbestuur plannen omtrent een eventuele ontsluiting van deze kunstschatten voor het publiek? Zo ja, welke? 

Advertisements