De stad Tongeren betaalde in de voorbije twee jaar 5.518.702 euro aan de Federale en Vlaamse overheid

Onlangs verscheen in de pers het resultaat van een onderzoek van senator Lode Vereeck naar het Limburgse aandeel in de financiële overdrachten van de Federale en de Vlaamse overheid naar Limburg.

Het leek mij interessant om eens te vragen hoeveel de stad Tongeren jaarlijks aan de Federale en Vlaamse overheid betaalt aan belastingen (BTW, taksen, RSZ-bijdragen als werkgever, en dergelijke meer).

Enkele dagen geleden stelde ik daarom de volgende vraag aan het stadsbestuur (financiële dienst):

Beschikt het stadsbestuur over cijfers over de omvang op jaarbasis van de door de stad aan de Federale en Vlaamse overheid betaalde belastingen (BTW, taksen, RSZ-werkgeversbijdragen, e.d.m.)?

Vandaag ontving ik volgend antwoord:

                                                             Jaar 2013                         Jaar 2014

Taksen,…                                            84.104,49                          117.768,88

RSZ                                                     1.307.196,22                      1.324.658,16

Btw                                                     1.965.373,77                      719.597,68        

Totaal                                                  3.356.674,48                      2.162.027,72

Algemeen totaal 2013 + 2014: 5.518.702,20 euro.

Advertisements