Agenda Gemeenteraad woensdag 29 april 2015

Mondelinge vragen

Besloten zitting

Mijn vraag i.v.m. het inzamelen van oude kledij + het antwoord van het stadsbestuur

1.- Hoeveel containers voor het inzamelen van oude kledij staan er op het grondgebied van de stad Tongeren? 58

2.- Welke bedrijven en/of organisaties zijn in Tongeren door het stadsbestuur gemachtigd om zulke kledij-containers te plaatsen? VICT, Wereldmissiehulp en Curitas. Vanaf 2011 verloopt dit via onze afvalintercommunale Limburg.net via overeenkomsten.

3.- Is de toewijzing gebeurd via een aanbesteding en – zo ja – wanneer en voor welke tijdsduur?  Limburg.net heeft de onderhandelingsprocedure toegepast. De overeenkomsten lopen af op 31/12/2015. Momenteel isLimburg.net bezig met een nieuwe aanbesteding.

4.- Welk bedrag (per container) ontvangt de stad Tongeren hiervoor van bedoelde bedrijven en/of organisaties? Limburg.net ontvangt 100 euro/container op openbaar domein.