GEMEENTERAAD: agenda vergadering gemeenteraad dinsdag 26 mei 2015

Patrick Dewael over de nieuwe Tongerse Land- en Tuinbouwraad

Maandagavond vond, op initiatief van schepen Patrick Jans die binnen het stadsbestuur bevoegd is voor het landbouwbeleid, de startvergadering plaats van de nieuwe Tongerse Land- en Tuinbouwraad. Deze raad telt 20 leden en zal voortaan de gesprekspartner worden van het stadsbestuur m.b.t. het beleid inzake landbouw, tuinbouw en fruitteelt.

Alhoewel het aantal landbouwers globaal gezien daalt, blijft de sector economisch belangrijk: de voor landbouw gebruikte oppervlakte blijft immers grotendeels intact omdat de landbouwbedrijven gemiddeld alsmaar groter worden. De productiviteit in de sector ligt bovendien bijzonder hoog. Bovendien vormt de landbouw, samen met de steeds schraler wordende industrie enerzijds en de bouwsector anderzijds, nog een van de weinige economische sectoren in ons land die nog producten maken.

Ik dacht er als burgemeester goed aan te doen om uw aandacht, op dit nieuwste initiatief van het stadsbestuur te vestigen.

Patrick Dewael