Hernieuwing van de milieuvergunning

De milieureglementering (VLAREM I) bepaalt dat de aanvraag tot hernieuwing van een milieuvergunning moet gebeuren tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunning. In dat geval mag de exploitatie voortgezet worden, zelfs ná het verstrijken van de lopende vergunning en dit tot de definitieve beslissing over de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning is genomen.

Het stadsbestuur vraagt de Tongerse exploitanten om hun aanvraag voor hernieuwing tijdig in te dienen.

Meer info via de milieudienst van de stad Tongeren: 012 800 153 of 012 800 157.

Advertisements