Eindelijk iemand in de pers die wél weerwerk biedt aan anti-Europees geleuter i

De Wever vergist zich van vijand

Niet de Europese Commissie, maar de lidstaten houden het gecoördineerde Europees asielbeleid tegen waar N-VA-voorzitter Bart De Wever op aandringt.

Het is een klassieker: als er een crisis opduikt, dan kunnen nationale politici moeilijk aan de verleiding weerstaan om ‘Europa’ of ‘Brussel’ met de vinger te wijzen. De asielcrisis zet ook Bart De Wever ertoe aan om die plaat op te leggen.

Uitspraak 1: ‘Zou Europa niet veel beter collectief zijn buitengrenzen bewaken en daar de eerste triëring doen van wie erkend kan worden als vluchteling?’

De EU-lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen en willen dat zo houden. Sinds 2006 mag de Europese organisatie Frontex helpen bij de coördinatie als lidstaten gezamenlijke grensoperaties houden, meer niet.

De Europese Commissie is in Catania, op Sicilië, een eerste ‘hotspot’ aan het installeren om de Italiaanse overheid te helpen bij het screenen van asielzoekers. Het is de bedoeling om snel een onderscheid te maken tussen mensen die in aanmerking komen voor de asielprocedure en migranten die om economische redenen naar Europa kwamen en teruggestuurd zullen worden.

Er komt binnenkort ook zo’n hotspot in de haven van Piraeus, nabij Athene. Maar het is de lidstaat die beslist of ze de steun van de Commissie vraagt voor de oprichting van zo’n ‘hotspot’.

Om die hotspots efficiënt te doen werken, is het belangrijk dat er een Europese lijst komt met veilige landen. Verschillende lidstaten, waaronder België, hanteren nu al zo’n lijst. Dat laat toe om de asielaanvraag sneller af te handelen met het oog op de terugkeer van de betrokkenen naar hun vaderland. Al sinds 2003 wordt er gepraat over de opstelling van een Europese lijst, maar de lidstaten slagen er niet in om het onderling eens te worden.

Commissievoorzitter Juncker zal dit najaar een nieuwe poging ondernemen voor de redactie van zo’n lijst.

Uitspraak 2: ‘Er moet een faire verdeling komen over Europa… België kreeg in juli 3.500 asielaanvragen, Portugal 70 en Tsjechië 56.’

De Commissie stelde in mei voor om de 40.000 asielzoekers die in Italië of Griekenland aankomen, te spreiden over 23 andere EU-landen op basis van objectieve parameters.

Het voorstel botste direct op verzet van veel lidstaten, die niet willen weten van een verplichte verdeelsleutel. Drie maanden later zijn er toezeggingen voor de spreiding van ongeveer 32.000 mensen.

Juncker zal dit najaar opnieuw een voorstel doen voor een vaste verdeelsleutel in geval van acute crisissen. Hij mag opnieuw hevige tegenstand verwachten.

In april kreeg de Commissievoorzitter wel de steun van het Europees Parlement, maar de vier N-VA-parlementsleden stemden tegen de resolutie die pleitte voor een bindend quotasysteem.

Uitspraak 3: ‘Het Dublin-verdrag wordt niet correct toegepast.’

Het klopt dat onder meer Griekenland, Italië en Hongarije de Dublin-verordening geregeld aan hun laars lappen. Die regel bepaalt dat de lidstaat waar de asielzoeker het eerst de EU binnenkomt, verantwoordelijk is voor de afhandeling van het dossier. Diverse EU-landen klagen erover dat zij de migranten direct laten doorreizen naar West- of Noord-Europa.

De huidige regels worden niet toegepast, maar de lidstaten gaven de Commissie geen enkele hefboom om de naleving van Dublin af te dwingen. Een woordvoerster van de Commissie zei gisteren dat het de bedoeling is om in 2016 ‘Dublin’ aan een complete herziening te onderwerpen.

Uitspraak 4: ‘De EU belet dingen te doen die de bevolking logisch vindt’.

De Wever wierp ook het idee op dat de lidstaten binnen de Schengenzone weer eigen grenscontroles zouden moeten kunnen instellen en zei dat ‘de EU belet om dingen te doen die bevolking logisch vindt’. Hij zei er niet bij dat het Schengenverdrag voorziet dat een land ‘voor een beperkte periode’ (hoelang, staat er niet bij) opnieuw grenscontroles kan invoeren, bijvoorbeeld bij een grote instroom van asielzoekers.

Bibliotheek Tongeren: boekenkaftdag op woensdagnamiddag 2 september

Op woensdag 2 september kan je van 14u tot 17u in de bibliotheek terecht voor het kaften van schoolboeken en schriften. Er wordt gratis kaftpapier voorzien (goed voor het kaften van 10 boeken), en vrijwilligers zetten je op weg en helpen je kaften.
Heb je liever een origineel gekaft boek, dan kan je een vel bruin kaftpapier vragen en langslopen bij een illustrator. Jouw saaiste boek wordt zo uniek!
Illustrators: Frank Daenen en Martine Kindermans
Voor wie: kinderen van 6 tot 12 jaar
Waar: Bibliotheek Tongeren, Dijk 111 b1

En wat met de vader van Marie Peeters?

Veel aandacht in de media over de moeder van Marie Peeters, de in Sint-Truiden door een chauffeur van De Lijn gevonden baby. Wie kan dat zijn, die moeder? Wat heeft haar bezield? Enz., enz. Het parket liet zelfs weten dat de moeder vervolgd zal worden wegens poging tot kindermoord.

Toch opmerkelijk dat in diezelfde media of vanwege datzelfde parket – althans voor zover mij bekend – geen enkel woord te lezen of te horen viel over de eventuele rol en de – hoe dan ook – niét-eventuele verantwoordelijkheid van de vader…

Vreemd…