Lijst van de “samenwerkingsverbanden” van de stad Tongeren

Ik vroeg als gemeenteraadslid aan het stadsbestuur een geactualiseerd overzicht van de zgn. “samenwerkingsverbanden” waaraan de stad Tongeren deelneemt. Hierbij het antwoord dat ik mocht ontvangen.

ANTWOORD

Uw vraag m.b.t. de samenwerkingsverbanden van de stad Tongeren, gepubliceerd op de website van Binnenlands Bestuur, hebben wij goed ontvangen. Wij hebben dit overzicht gecheckt in samenwerking met onze diensthoofden.
De gepubliceerde lijst is grotendeels correct. Enkele samenwerkingsverbanden zijn weggevallen, enkele andere zijn bijgekomen. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht. Wij hebben evenwel geen zicht op de activiteitsgraad van een aantal samenwerkingsverbanden. Deze lijst zal tevens overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Rapport “Lijst van de samenwerkingsverbanden per gemeente”
Leeswijzer Regioscreening
Bron: Agentschap Binnenlands bestuur
Selecteer uw gemeente:
Gemeente: TONGEREN Aantal samenwerkingsverbanden:

=====

lokaal
Aantal samenwerkingsverbanden: 15

CAD Limburg vzw
IGL (Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg)
IGS DNB Elec INTER-ENERGA
IGS DNB Gas INTER-ENERGA
IGS Kabel INTER-MEDIA
IGS Riool INTER-AQUA
CVBA Infrax
DV Cipal
Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water
intergemeentelijke juridische dienst OCMW Tongeren
Interlokale vereniging Wonen in Tongeren en Herstappe – Wonen langs de Heirbanen
kringwinkelgroep de koop
Limburg.net
Nuhma NV (Nutsbedrijven Houdstermaatschappij)
Plaatselijke Groep Leader Haspengouw

=====

provinciaal
Aantal samenwerkingsverbanden: 3

Bibliotheekvereniging Limburg (BVL)
Regionaal landschap RegLand Haspengouw en Voeren
Toerisme Limburg

=====

Vlaams
Aantal samenwerkingsverbanden: 22

bekken B Maasbekken
bekkenbestuur BB Demer
Bekkenbestuur BB Maasbekken – incl. ambtelijk bekkenoverleg (ABO) Maasbekken
Bosgroep BosG Zuid-Limburg
centrum algemeen welzijnswerk CAW Limburg
centrum voor basiseducatie CBE open school Limburg zuid
De Lijn
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband ERSV Limburg
huis van het kind zuid-Limburg 2
lokaal gezondheidsoverleg LOGO regio Hasselt, oude benaming Logo Midden-Limburg (zie vzw Limburgs Gezondheidsoverleg)
De Watergroep
NV Vlaamse Landmaatschappij
CVBA Jobpunt Vlaanderen
samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg SEL Plaatselijk Overlegplatform (regio Hasselt)
Scholengemeenschap SG Zuid-Oost-Limburg
sociaal verhuurkantoor SVK Land van Loon
sociale huisvestingsmaatschappij SHM Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO CVBA
sociale huisvestingsmaatschappij SHM Kleine Landeigendom CVBA
sociale huisvestingsmaatschappij SHM Vitare
Streektafel StreekT Zuid-Limburg / Haspengouw RESOC
Werkwinkel WW Tongeren
ziekenhuis ZH algemeen ziekenhuis Vesalius

=====

federaal
Aantal samenwerkingsverbanden: 2

hulpverleningszone HZ Zuidwest (Limburg)
Politiezone PZ TONGEREN-HERSTAPPE

=====

gebiedsafbakening
Aantal samenwerkingsverbanden: 9

bekken B DEMERBEKKEN
Deelbekken DB Jeker en Heeswater
Deelbekken DB van de Boven-Demer
Deelbekken DB van de Mombeek
Netwerk palliatieve zorg NPZ Limburg
Zorggebied ZG TONGEREN
Zorgregio ZR (kleine stad) Tongeren
Zorgregio ZR (regionale stad) Hasselt
Zorgregio ZR (subniveau 2) Tongeren

=====

belangenorganisatie
Aantal samenwerkingsverbanden: 5

Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Vlario